Закрыть

Закрыть
Мамандықтар > Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)

Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)

02.03.2019

РММ «Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» техникалық және кәсіптік білім беру білім беру қызметінің түрі бойынша

RSE «Kazakh National Academy of Atrs under the name of T.Zhurgenov» on educational activity aspects of technical and vocational education


 2018ж. Классификатор бойынша

  • 0413000 – «Сәндік қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік (профилі бойынша)»:
  • – 041316 3 – суретші;
  • 0413000 – «Decorative & Applied Arts & folk trades» (on a profile):
  • – 041316 3 – an artist

2021ж. Классификатор бойынша

  • «02140100 Сәндік-қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)»,
  • – біліктілігі «4S02140104 сәндік-қолданбалы өнер суретшісі»

Оқу жұмыс жоспары

ООЖ 2019 ж.

ООЖ 2020 ж.

ООЖ 2021 ж.

Қазақ ұлттық өнер академиясы колледжінің “Cәндік-қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшілік” мамандығы бойынша оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер. Т. Жүргенов